FAQ
Ik wil mijn examen verzetten / annuleren:
Als u om dwingende redenen niet aan het examen kunt deelnemen, kunt u tot 7 werkdagen voor het examen het examen 2 keer kosteloos verzetten. Wilt u het examen annuleren dan kunt u tot 3 werkdagen voor aanvang van het examen annuleren. Bij annulering wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. De annulering dient schriftelijk of per mail te geschieden. Bij tijdige schriftelijke annulering wordt het examengeld minus € 25,- administratiekosten terug gestort.

Waarom wilt u mijn BSN nummer weten?
Wij hebben deze gegevens nodig om u te kunnen inschrijven voor een examen. Onder dit nummer word uw examen ook geregistreerd zodat als u geslaagd bent met uw DigID kunt inloggen en uw uw registratie kunt bekijken.

Waar vind ik mijn BSN nummer?
U kunt dit nummer vinden op uw Nederlandse paspoort op pagina 1, de 9 cijfers bij persoonsnummer, Europese/Nederlandse identiteitskaart op de voorzijde, de 9 cijfers bij persoonsnummer. Op het Rijbewijs aan de achterkant. Verder is dit nummer vermeld op de gangbare salarisstroken.
Ik heb geen BSN nummer?
Bent u niet ingeschreven in een Nederlandse gemeente dan heeft u geen BSN nummer. In dat geval stuurt u een uittreksel uit het persoonsregister van uw buitenlandse woongemeente op.
Ik heb vragen over de opslag van mijn gegevens:
Heeft u vragen over het gebruik en de opslag van het BSN nummer of overige gegevens dan kunt u ons bereiken tijdens kantooruren op 038 8800575.

Ik ben het mail adres kwijt om de examenuitslag op te vragen:
U kunt een mail naar uitslag@marifoonexamen.nl sturen, met daarin uw naam, locatie van het examen, tijdstip van het examen. Wij proberen om binnen 48 uur uw mail te beantwoorden.

Wat moet ik meenemen naar het examen?
U dient twee werkende pennen bij u te hebben, de oproep mail en uw legitimatie bewijs.

Ik ben mijn legitimatiebewijs vergeten mee te nemen.
Als u geen legitimatiebewijs bij u heeft, kunt u geen examen doen. U dient voor aanvang van het examen u te legitimeren.

Vanaf hoe oud mag ik examen doen?
U kunt vanaf 11 jaar examen doen echter het marifoon certificaat is pas geldig vanaf uw 16de.